Analysen

Alternativ navn

International normalized ratio, Protrombintid-INR, INR

NLK-kode

NPU01685

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Na-citratrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-citrat plasma

Prøvemengde

1 mL

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk rør tilsatt natriumcitrat 3,2 % (0,109M).
Unngå langvarig stase. Fyll prøverøret til angitt volum. Bland røret umiddelbart ved å snu det forsiktig 180º 4-5 ganger (CLSI H21-A5).
Prøverør sendes usentrifugert.
NB: må ikke fryses eller nedkjøles.

Holdbarhet

Holdbar 48 timer i romtemperatur

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Analysemetode

Klottingmetode

Interferenser

UFH konsentrasjoner > 1 IU/mL kan påvirke testresultatet.
LMWH konsentrasjoner > 1,5 IU/mL kan påvirke testresultatet.
Trombinhemmere kan forlenge koagulasjonstiden.
Antistoffer mot bovin Faktor V vil innvirke på analysen.

Klinisk

Indikasjoner

Monitorering av Warfarinbehandling. Blødningsutredning. Vit. K-status.

Referanseområde

< 1,1
Terapiområde:
Venøs antikoagulasjon, atrieflimmer, lite trombogene kunstige hjerteklaffer 2,0 - 3,0
Arteriell antikoagulasjon, svært trombogene kunstige hjerteklaffer: 2,5 - 3,5

Tolkning

Protrombintiden er koagulasjons-tiden for den "eksterne" del av koagulasjonssystemet, hvor den vit.K-avhengige koagulasjonsfaktor VII er avgjørende.
PT-INR er en (nasjonal / internasjonal) standardisert utgave av protrombintids-målingen.
PT-INR er særlig følsom for vit. K-antagonister (vanligst : Warfarin ). Men også generell vit.K-mangel og dårlig leverfunksjon kan gi høy PT-INR. PT-INR øker ved forbrukskoagulopati (DIC), inntak av stoffer med vitamin K-antagonisteffekt (rottegift) og ved mangel på koagulasjonsfaktor II, VII eller X (arvelig eller ervervet).
PT-INR metodene som benyttes i norske laboratorier (Owren metoder) ser ut til å være lite følsomme for å fange opp behandling med direkte perorale antikoagulasjonsmidler (dabigatran, rivaroxaban og apixaban), men ved verdier > 1.5 rett før ny tablett (trough-verdi) og samtidig høy APTT bør overdosering/akkumulering mistenkes.

VKa (analytisk variasjon)

For Tromsø: < 4,5 %

VKa Tromsø i 2020:
- 2,0 % ved nivå 1,0
- 4,1 % ved nivå 2,8

VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Koagulasjon i Tromsø, Narvik og Harstad