Analysen

Alternativ navn

Prostata spesifikt antigen

NLK-kode

NPU08669

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 212 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.
 

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass ved 2-8 ºC. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,1 μg/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

PSA er et enzym (protease) som dannes i epitelceller i prostata under normale forhold, økende med alderen som følge av prostatahyperplasi.
Prøven kan ikke brukes diagnostisk, men har sin verdi ved oppfølging og kontroll ved prostata cancer.

Referanseområde

< 4,0 μg/L

Tolkning

Ved prostatacancer sees ofte høyere verdier.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020 var 2,0 % ved nivå 3,6 µg/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormoner, vitaminer og kreftmarkører