Analysen

Agens/analyser

Protein kreatinin ratio er kun veiledende, ved tvil må protein konsentrasjon bestemmes i døgnurin.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin (morgen-, spot- eller samleurin)

Nødvendig prøvemengde

Det er ønskelig med 3 ml urin.
Hos spedbarn/barn er minimumsmengden 1 mL.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
NB: Urinen må ikke surgjøres.
For samleurin, se Samling av døgnurin.

Holdbarhet

1 dag ved 15-25 °C
4 dager ved 2-8 °C
Ferdig analyserte urinprøver oppbevares ved Laboratoriemedisin i 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres/beregnes fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: Ingen nedre grense
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Klinisk

Referanseområde

Voksne: 0-3 mg/mmol
Barn ≤ 2 år: < 50 mg/mmol
Barn > 2 år: < 20 mg/mmol/l

Formel for estimering av ratio:
(U-protein i mg/L) / (U-kreatinin i mmol/L) = Svar i mg/mmol

Tolkning

Klinisk betegnelse

Protein kreatinin ratio
(mg/mmol)

Albumin/ protein i døgnurin
(mg/døgn)

Normalområde

0-3

Albumin 0-30

Moderat mikroalbuminuri (Mikroalbuminuri)

3-30

Albumin 30-300

Proteinuri

30-300

Totalprotein 300-3000

Nefrotisk proteinuri       

> 300

> 3000

 For barn:
≤ 2 år: > 50 mg/mmol = proteinuri
> 2 år: > 20 mg/mmol = proteinuri
> 200 mg/mmol = nefrotisk proteinuri

VKa (analytisk variasjon)

Referanser

Hartmann A, Jenssen T, Midtvedt K, et al.  Protein-kreatinin-ratio – en enkel metode for vurdering av proteinuri i klinisk praksis. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2180-3.
Uptodate: Evaluation of Proteinruia in children, updated 2020.
Viteri B, Reid-Adam J. Hematuria and Proteinuria in Children. Pediatr Rev. 2018; 39:573-87.

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi