Analysen

Alternativ navn

Tp i urin

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin (morgen-, spot- eller samleurin)

Nødvendig prøvemengde

Det er ønskelig med 3 ml urin.
Hos spedbarn/barn er minimumsmengden 1 mL.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
NB: Urinen må ikke surgjøres.
For samleurin, se Samling av døgnurin.

Holdbarhet

ved 15-25 °C - 1 dag (1)
ved 2-8 °C - 7 dager (2)
frosset ved (-15) – (-25) °C - 1 mnd (1)

Ferdig analyserte urinprøver oppbevares ved Laboratoriemedisin i 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,1 g/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Klinisk

Referanseområde

Døgnurin (24t): <0,14 g/d
Forutsetter sentrifugering før analysering.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2018: 2,28 % ved 0,53 g/L,  gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

(1) Pakningsvedlegg for metoden, Roche
(2) Bacheloroppgave, UNN, mai 2014
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Klinisk biokjemi