Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske

Nødvendig prøvemengde

Til analysering kreves 235 μl spinalvæske. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for sp-glukose og sp-protein dersom begge analyser er rekvirert.

Prøvebehandling

Tas fra siste glass dersom flere glass leveres.
Sentrifugeres og analyseres umiddelbart

Holdbarhet

1 dager ved 15-25 °C
6 dager ved 2-8 °C
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 100 mg/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Interferens fra hemoglobin.

Klinisk

Referanseområde

150-450 mg/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2019: 4,0 % ved 294 mg/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi