Analysen

NLK-kode

NPU18200

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø. Medisinsk biokjemi, tlf. 77626725

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 ml

Prøvebehandling

Glasset må fylles helt. Bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 4 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres straks i 2x15 min ved 2500 g, plasma avpipetteres til 1 cm over blodlegemene.
Holdbar 48 timer eller fryses.
Prøven må ikke tas under Warfarinbehandling.

Analyseringsintervall

Analyseres en gang pr. uke

Klinisk

Indikasjoner

Trombofili-utredning. Evt. bruk: vit. K-markør.

Referanseområde

≥70%

Tolkning

Protein C-mangel gir økt risiko for venøs trombose. Mangel er vanligvis uttrykk for en hereditær sykdom. Protein C er vit. K-avhengig og meget følsom for dette vitaminet; kan også få redusert verdi ved leversvikt.
Hvis pasienten bruker Warfarin, har det ingen hensikt å måle protein C og S (de er vitamin K avhengige koagulasjonshemmere og er lave ved Warfarin behandling). Arvelig tromboseutredning bør derfor gjøres minst 4 uker etter seponert Warfarin
Ervervet protein C-mangel sees ved redusert leverfunksjon, vitamin K mangel, nefrotisk syndrom, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), og hos noen pasienter med monoklonal komponent av type IgG som kan hemme protein C-aktiviteten.
Ved mistanke om arvelig protein C mangel skal lave protein C verdier alltid kontrolleres i minst 2 prøver.

VKa (analytisk variasjon)

<5 %
 

Referanser

Annet

Akkreditering

Er akkreditert