Analysen

NLK-kode

NPU18247

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum
Unngå stress for pasienten ved prøvetaking.

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 210 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved hormon.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres dagtid mandag til fredag.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 1 x10-3 IU/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad.
Ikterus: Påvirkes i moderat grad.
Lipemi: Påvirkes i liten grad.
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med høye biotindoser (> 5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak.

Klinisk

Indikasjoner

Hos kvinner: oligomenore/amenore og infertilitet
Hos menn: nedsatt libido og infertilitet
Diagnostikk ved hypofysetumor

Referanseområde

Kvinner: 102 - 496 x10-3 IU/L
Menn: 86 - 324 x10-3 IU/L
Ved verdier > 800 x10-3 IU/L undersøkes prøven for makroprolaktin.
Dette utføres normalt i løpet av en uke.
Referanseområder etter felling med polyetylenglykol (PEG-behandlet prolaktin):
Menn: < 259 x10-3 IU/L
Kvinner: < 389 x10-3 IU/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020 var 2,4 % ved nivå 229 x10-3 IU/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormoner, vitaminer og kreftmarkører