Analysen

Alternativ navn

PCT, Procalsitonin

NLK-kode

NPU21576

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetaking. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 218 µl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 µl og vil være felles for alle analyser ved hormon.

Holdbarhet

Serum holdbart 24 timer på gelglass. Dersom prøven ikke kan analyseres innen 24 timer skal den fryses.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,1 µg/L
Høyeste analysesvar: > 100 µg/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Alvorlig bakteriell infeksjon, mistanke om sepsis.

Referanseområde

< 0,1 µg/L (voksne)
Barn fra 3 levedøgn: Referanseverdier som hos voksne.
Nyfødte < 3 dager: En fysiologisk økning opp til 48 timer etter fødsel.
Orienterende verdier:

Tolkning

Sepsismarkør:
Nivå 0,1 - 0,4 µg/L: Lav risiko for sepsis, men mulig lokal bakterieinfeksjon.
Nivå 0,5 µg/L og høyere: Mulig økt risiko for sepsis.
Ved bakterielle infeksjoner rask økning ila 6-8 timer, platå innen 12 timer og normalisering etter 2-3 dager.

Forhøyet hos nyfødte ved asfyksi, ICB, pneumothorax og etter resusitering.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2019 var 3,9 % ved nivå 0,5 µg/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Generell veilder i pediatri. Pediatriske referanseverdier (2010).
Thermo Fisher Scientific. Reference values for procalcitonin.
Chiesa C et al. Clin Chem 2003, 49(1): 60-68

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Klinisk biokjemi