Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

300 μl serum.
Ved mindre volum må det gjøres avtale med laboratoriet

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres mandag, onsdag og fredag.

Analysemetode

Væskekromatografi med tandem massespektrometri (LC-MS/MS).

Måleområde

Laveste analysesvar: 0,1 nmol/L
Høyeste analysesvar: 190 nmol/L

Interferenser

Ingen kjente

Klinisk

Indikasjoner

Vurdering av corpus luteum funksjon. Mistanke om anovulasjon ved infertilitet.

Referanseområde

Kvinner: se figur
follikelfase: < 5 nmol/L
lutealfase: 5 - 86 nmol/L
Menn: < 4 nmol/L

Tolkning

Må sammenholdes med tidspunkt for prøvetaking (dag i menstruasjonssyklus)

VKa (analytisk variasjon)

VKa ≤ 8,1 %
 

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Farmakologi og miljøgifter