Analysen

Alternativ navn

ProBNP (N-terminal pro-Brain Natriuretisk Peptid) NT ProBNP

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 215 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum holdbart 6 dager på gelglass ved 2-8 ºC. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 5 ρg/mL
Høyeste analysesvar: > 35000 ρg/mL

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Referanseområde

Kvinner < 50 år: < 170 ρg/mL
Kvinner 50 - 70 år: < 250 ρg/mL
Kvinner 70 - 80 år: < 500 ρg/mL
Kvinner > 80 år: < 1700 ρg/mL

Menn < 50 år: < 85 ρg/mL
Menn 50 - 70 år: < 170 ρg/mL
Menn 70 - 80 år: < 500 ρg/mL
Menn > 80 år: < 850 ρg/mL

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2018: 2,5 % ved 3550 pg/mL

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i måleområdet: 40-35000pg/ml

Fagområde

Klinisk biokjemi