Analysen

Agens/analyser

ADP test (respons til Plavix o.l)
ASPI test (respons til Albyl E o.l)
TRAP test (GpIIbIIIa reseptor)
Risto test (von Willebrands sykdom)

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Hirudin glass, fullblod

Prøvemengde

2 glass à 1,6 mL

Prøvebehandling

Glassene må fylles til merket for fullt glass.
Bland glassene ved å vende de rolig og forsiktig 180 °  10 ganger.
Holdbar 2 timer. Kan ikke fryses. Oppbevares i romtemperatur.
Prøven kan ikke utføres hvis platetall < 50

Spesielle forholdsregler

Analyseres på dagtid etter avtale med laboratoriet, tlf 77628181

Klinisk

Indikasjoner

Blødningsutredning. Vurdere effekt av platehemmere.

Referanseområde

ADP test ≥ 53 U
ASPI test ≥ 70 U
TRAP test ≥ 84 U
Risto test (von Willebrands sykdom) ≥ 90 U
Risto test lav (von Willebrands sykdom): Risto test lav vurderes i sammenheng med resultatet for Risto test

Referanser

www.multiplate.net

Annet

Fagområde

Koagulasjon