Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Amnionvæske

Prøvemengde

ca 3 ml

Prøvebehandling

Oppbevares mørkt

Klinisk

Indikasjoner

Rh-immunisering i svangerskapet fører til en hemolytisk prosess hos fosteret og den nyfødte, og det kan gi anemi, hydrops foetalis, hyperbilirubinemi og kjerne icterus. Hvis svangerskapet avbrytes i tide, kan fosteret reddes. Et hjelpemiddel for å avgjøre når svangerskapsavbrytelsen skal gjøres, er pigmentbestemmelse i amnionvæske, tatt ved punksjon.

Referanseområde

Tekstet besvarelse

Tolkning

Svaret vurderes i relasjon til Liley`s diagram.
Sone 3:Sterk hemolyse/ kritisk for fosteret.
Sone 2: Sikker hemolyse/ ingen umiddelbar fare for intrauterin død.
Sone 1: Lette tilfeller av erytroblastose eller barnet er Rhesus negativt.

Referanser

Artikkel: Liley, A.W. Liquir amnii analysis in the management of the pregnancy complicated by rhesus sensitization. Amer. J. Obstet. Gynec.; 82: 1359-1370, 1961.

Annet

Fagområde

Flow