Analysen

Analyseres ved

Medisinsk Biokjemi, Pb.63, UNN, 9038 Tromsø
Seksjon for forskning og utvikling, tlf. 776 26729

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

min. 20 ml

Prøvemateriale

Urin

Prøvebehandling

 Urinen må lysbeskyttes

Klinisk

Indikasjoner

 

Referanseområde

Negativ
Kvalitativ metode
Hvis positiv test, sendes urinen videre til kvantitering av PBG ved Haukeland

Tolkning

 

VKa (analytisk variasjon)

 

Referanser

Brukerhåndbok i Klinisk kjemi