Analysen

Alternativ navn

E2

NLK-kode

NPU01972

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 225 μL serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μL og vil være felles for alle analyser ved hormon.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager ved 2-8 ºC på gelglass. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres dagtid mandag - fredag

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,10 nmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med høye biotindoser (> 5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak.

Kryssreaksjoner hos pasienter som bruker medikamentet fulvestrant kan forekomme.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om sviktende gonadefunksjon. Utredning av infertilitet, amenorré eller postmenopausal blødning. Kontroll ved ovulasjonsstimulering i forbindelse med in vitro-fertilisering. Utredning av gynekomasti og feminisering hos menn.

Referanseområde

Menn: < 0,16 nmol/L
Kvinner:
Follikulær fase: < 0,86 nmol/L
Eggløsningsfase: 0,15 – 1,46 nmol/L
Lutealfase: < 1,25 nmol/L
Postmenopause: < 0,51 nmol/L
Gravide:
1. trimester: 0,56 – 11,90 nmol/L
2. trimester: 5,73 – 78,12 nmol/L
3. trimester: > 31,30 nmol/L

Tolkning

Må sammenholdes med klinikk.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020 var 7,2 % ved nivå 0,15 nmol/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormoner, vitaminer og kreftmarkører