Analysen

Alternativ navn

Urin-osmol

NLK-kode

NPU03434

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin

Prøvemengde

Minimum 1 ml

Prøvebehandling

Urin sentrifugeres og avpipetteres ved forsendelse eller lengre oppbevaring. Prøver som er tatt internt på UNN leveres direkte til laboratoriet.

Holdbarhet

Etter sentrifugering, holdbar kjølig i 7 dager

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Vurdering av nyrenes evne til konsentrering av urin, for eksempel ved mistanke om diabetes insipidus.
Utredning av akutt nyresvikt.

Referanseområde

50 – 1200 mOsmol/Kg H2O, etablert i henhold til Tietz (2)

Tolkning

Ved diabetes insipidus er u-osmolalitet lav, og som regel lavere enn s-osmolalitet. Redusert konsentreringsevne kan ellers forekomme ved kronisk pyelonefritt og andre tilstander med resistens mot antidiuretisk hormon (ADH), som hyperkalsemi, hypokalemi og litiumbehandling.

Utredning av akutt nyresvikt: Ved prerenal nyresvikt uten tubulær skade er som regel u-osmolalitet over 500 mosmol/kg H2O, og ved akutt tubulær nekrose er som oftest u-osmolalitet under 400 mosmol/kg H2O (1)
Etter 12 t karens: osmol vanligvis > 800

VKa (analytisk variasjon)

< 2% gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

1.  Petter Urdal, Brun, Åsberg; Brukerhåndbok i Medisinsk biokjemi, 4. utgave 2009
2.  Alan H. B. Wu; Tietz – Clinical guide to laboratory tests
3.  Fiske Model 210 Micro-Osmometer User’s guide,Rev 24 020113
4.  Rose BD, Post TW. Clinical physiology of acid-base and electrolyte disorders. New York: McGraw-Hill, 2001: 411.

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

I Tromsø fagområdet Blodgass