Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvetakning og prøvebehandling

Testen utføres i prøvetakingsenheten.
Første trinn i testen er å finne pasientens maksimale frivillige kraft. Dette gjøres ved at pasienten klemmer alt han/ hun klarer rundt ei metallklype, som er koplet til et dynamometer. Deretter legger vi inn en butterflykanyle i armen i pasientens mediale vene, og tar nullprøve. Det er avgjørende for testen at det er den rette venen (vena mediana cubitis) som brukes under testen. Det er denne venen som drenerer muskelen som belastes. Under testen skal pasienten jobbe i 3 minutter med ei belastning på 40% av maks kraft, og deretter tas belastningsprøven.

For at testen skal bli så opptimal som mulig, er det viktig at pasienten er samarbeidsvillig.

Spesielle forholdsregler

Testen bør bestilles i god tid- minumum dagen før på telefon 77626733.
Det er viktig at pasienten har hvilt i forkant av testen, og at pasienten er ikke er kald (har på seg genser/jakke).

Klinisk

Indikasjoner

Det er vist at pasienter med mitokondriell myopati har en mindre %vis nedgang i O2-metning under arbeid enn friske personer. Denne testen er en god indikator på evnt. mitokondriell myopati, og den er enkel å gjennomføre.
Vår screeningtest for mitokondriell myopati er hentet fra Danmark (se Referanse)
Det er viktig at armen er varm før vi starter testen. Det tas blodprøve fra den mediale venen i armen før testen starter (prøve 1), og etter belastning tas prøve 2. Testen utføres ved hjelp av et dynamometer. På grunnlag av prøve 1 og 2 beregnes %vis nedgang i O2-metning.

Referanser

1. Tina D. Jensen et al. A forearm exercise screening test for mitochondrial myopathy. Neurology.; May 28; 58 (10): 1533-1538, 2002.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=12034793&dopt=Abstract