Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Døgnurin

Nødvendig prøvemengde

Det er ønskelig med 3 ml urin.
Hos spedbarn/barn er minimumsmengden 1 mL.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
NB: Urinen må ikke surgjøres.
For samleurin, se Samling av døgnurin.

Holdbarhet

2 dager ved 15-25 °C
7 dager ved 2-8 °C
Ferdig analyserte urinprøver oppbevares ved Laboratoriemedisin i 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres/beregnes fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: Ingen nedre grense
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense
 

Klinisk

Referanseområde

Tekstet besvarelse

VKa (analytisk variasjon)

VKa for u-urea i 2013 var 2,3 % (ved 252 mmol/L).
VKa ved andre nivåer kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Få et bilde av proteinomsetningen til pasienter med intravenøs ernæring, stomier eller en del av metabolske studier.
Nitrogenutskillelsen regnes ut etter mengde u-urea/døgn.

Annet

Fagområde

Klinisk biokjemi