Analysen

Alternativ navn

Neutrofile

NLK-kode

NOR25631

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbarhet 48 timer

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Infeksjon. Inflammasjon. Leukemier

Referanseområde

40 - 75 %

 Kjønn

Alder

 Referanseområdet

K+M 1-14d 1,6 - 6,8 x109/L
K+M 15-180d 1 - 7,2 x109/L
K+M 0,5-2 år  1,2 - 7,2 x109/L
K+M 2 - 17 år 1,5 - 8,3 x109/L
K+M 18 år - 1,6 - 8,3 x109/L

Tolkning

Økte verdier sees ved bakterielle infeksjoner, enkelte leukemier, temporært etter betydelig fysisk aktivitet.
Reduserte verdier sees ved benmargssuppresjon, ved cytostatika behandling, etter økt forbruk (ved sepsis), ved enkelte immunologiske tilstander.

VKa (analytisk variasjon)

<5% gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 17,1%

Referanser

Annet

Fagområde

Hematologi i Tromsø