Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin UNN Tromsø, Harstad, Narvik og pasientnært.

Bilde

Sprøyte til blodgass

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Arterielt/venøs fullblod på heparinisert blodgassprøyte

Prøvemengde

Sprøyte må fylles med minimum 0,7 ml og maksimum 1,5 ,ml

Prøvebehandling

Luftbobler må ventileres fra prøvematerialet umiddelbart. Bland sprøyten ved å snu den 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbar 30 minutter i romtemperatur

Forventet svartid

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Benyttes ikke diagnostisk, men til monitorering av pasienter. Elektrolytter analysert på blodgass bør alltid kontrolleres med laboratoriet.

Referanseområde

Barn:              0 - 30 d: 133 - 146 mmol/L
               1mnd - 18 år: 135 - 146 mmol/L

Voksne:        137 - 145 mmol/L

VKa (analytisk variasjon)

< 1 % ved nivå 140 mmol/L

Referanser

Annet

Fagområde

Fagområdet Blodgass