Analysen

Alternativ navn

Mean platelet volume

NLK-kode

NPU03562

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.
 

Holdbarhet

Holdbarhet 24 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Utredning av trombocytopeni.

Referanseområde

9,0 - 12,0 fl

Tolkning

Høy MPV ses ved enkelte arvelige trombocytopenier

VKa (analytisk variasjon)

<2 %

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 4,3%

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Annet

Fagområde

Hematologi