Analysen

Agens/analyser

Denne hurtig-testen gjøres ikke lenger i Tromsø og Narvik, kun i Harstad. Ved mistanke om infeksiøs mononukleose må man rekvirere virus serologi. Se : Epstein-Barr virus antistoffer

Alternativ navn

Emni-test

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Harstad, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Serum, EDTA-plasma eller EDTA-fullblod

Prøvebehandling

Fullblodprøver må analyseres straks etter prøvetaking.
 

Holdbarhet

Serum / plasma holdbar i kjøleskap 3 dager eller frosset i 1 mnd.

Klinisk

Indikasjoner

Diagnostikk av infeksiøs mononukleose

Referanseområde

Negativ

Referanser