Analysen

NLK-kode

NPU02840

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbarhet 48 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Leukemier. Inngår i differensialtellingen av hvite blodlegemer.

Referanseområde

2 - 14 %

Kjønn

Alder

Referanseområdet

K+M 0-14d 0,5- 1,8 x109/L
K+M 15-180d 0,2- 1,4 x109/L
K+M 0,5-2 år 0,3- 1,2 x109/L
K+M 2-17 år 0,2- 0,9 x109/L
K+M 18 år- 0,1- 1,5 x109/L

Tolkning

Monocytosis kan sees ved spesielle infeksjoner (tuberkulose, endokardit), men er sjeldent og uspesifikt.
Monocytt-leukemier forekommer.

VKa (analytisk variasjon)

<12 % gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 17,8%

Referanser

Annet

Fagområde

Hematologi i Tromsø