Analysen

Alternativ navn

Metylmalonsyre, Metylmalonat

NLK-kode

NPU02780

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum, rør med eller uten gel
Unngå langvarig stase

Prøvemengde

1 ml

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres, serum avpipetteres og fryses ned ved behov for lengere oppbevaring

Holdbarhet

Holdbar 1 uke i romtemperatur

Analysemetode

Væskekromatografi med tandem massespektrometri (LC-MS/MS).

Klinisk

Referanseområde

Barn:
0-6 mnd: <2,0 umol/L
6-12 mnd: <1,0 umol/L
1-18 år: 0,05 - 0,26 umol/L
Voksen:
0,05 - 0,26 umol/L

VKa (analytisk variasjon)

Vka ≤ 6,6%

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Farmakologi og miljøgifter