Analysen

Agens/analyser

Følgende analyser kan utføres:

På forespørsel kan vi også undersøke for andre mutasjoner i mitokondrie DNA. Ta i så fall kontakt med laboratoriet.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA fullblod (min. 0,5 ml) eller DNA ekstrahert fra blod, urin, muskel eller andre vev

Holdbarhet

EDTA fullblod holdbart i flere dager (uker), ekstrahert DNA holdbart i flere måneder.

Annet

Fagområde

Fagområde muskelbiokjemi og mutasjonsanalyser