Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Helst velblandet morgenurin. Prøven må tas mest mulig renslig som midtstråleurin.

Prøvemengde

10 ml

Prøvebehandling

Prøven må sentrifugeres så raskt som mulig etter prøvetaking og helst innen 2 timer. For prøver som er eldre enn 8 timer vil ikke Mikroskopi preparering tillages.
Urinen sentrifugeres og klargjøres for mikroskopering, rekvirerende lege utfører selv mikroskoperingen.

Analysemetode

Mikroskopi (40x)

Interferenser

Den hyppigste feilkilde er vaginal tilblanding, som gjør prøven verdiløs (ny prøve må tas).

Klinisk

Referanseområde

Antall angis per synsfelt (40x) som gjennomsnitt av 10 synsfelt.

Orienterende verdier i normal urin:
Negativ: 0-2 røde blodceller
               0-5 hvite blodceller 
Ingen kornete, cellesylindre og vokssylindre i hele preparat. 
Noen få (0-2) hyaline sylindre i hele preparat. 
Ingen bakterier, sopp, ingen tubulusepitelceller, plateepitelceller, cystin krystaller og trippelfosfat krystaller.

Tolkning

Leukocytter indikerer inflammasjon. Mer enn 10 leukocytter per synsfelt tyder vanligvis på urinveisinfeksjon.
Erytrocytter tyder på blødning, men heller ikke for disse cellene er sikre normalgrenser mulig å gi.
Tilblanding av menstruasjonsblod er en feilkilde.

Cellesylindre og kornede sylindre tyder på parenkymatøs nyresykdom.
Erytrocyttsylindre sees typisk ved glomerulonefritt.
Krystaller: Identifikasjon av krystaller har vanligvis liten klinisk betydning. Et par unntak er oksalatkrystaller, som ved forgiftning kan tyde på inntak av etylenglykol; trippelfosfatkrystaller, som tyder på infeksjon; cystin krystaller som tyder på cytinuri.

Referanser

Annet

Fagområde

Internfordeling og PNA.