Analysen

Alternativ navn

Albumin i urin

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Harstad, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin (morgen-, spot- eller samleurin)

Nødvendig prøvemengde

Det er ønskelig med 3 ml urin.
Hos spedbarn/barn er minimumsmengden 1 mL.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
NB: Urinen må ikke surgjøres.
For samleurin, se Samling av døgnurin.

Holdbarhet

ved 15-25 °C- 7 dager (1)
ved 2-8 °C - 7 dager (2)
frosset ved (-15) – (-25) °C- 6mnd (1)
Ferdig analyserte urinprøver oppbevares ved Laboratoriemedisin i 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 3 mg/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Klinisk

Referanseområde

Døgnurin (24t): <20 mg/L
Spoturin: 20 mg/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2019: 3,62 % ved 73 mg/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

(1) Pakningsvedlegg for metoden, Roche
(2) Bacheloroppgave, UNN, mai 2014
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø

Fagområde

Klinisk kjemi