Analysen

Alternativ navn

Mean corposcular volume

NLK-kode

NPU01944

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.
Prøveglasset bør fylles helt. For lite prøvemateriale (i forhold til EDTA konsentrasjonen) kan føre til falsk forhøyet MCV.

Holdbarhet

Holdbarhet 24 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Utregnet parameter

Interferenser

Kuldeagglutininer gir falskt for høy verdi fordi erytrocyttantallet blir falskt for lavt.
Hypo/hyperosmolalitet kan føre til feil MCV.

Klinisk

Indikasjoner

Anemi-utredning

Referanseområde

83 - 99 fl

Tolkning

MCV er redusert ved jernmangel og thalassemi, økt ved B12 / folsyremangel samt enkelte myeloproliferative sykdommer. Ved blødningsanemier og hemolyse er oftest MCV normal.
Verdien på MCV stiger opptil 10% hvis prøven er 24 timer gammel.

VKa (analytisk variasjon)

<2 % gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 1,4%

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Hematologi i Tromsø