Analysen

Alternativ navn

Mean corposcular hemoglobin consentration

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger. Prøveglasset bør fylles helt. For lite prøvemateriale (i forhold til EDTA konsentrasjonen) kan føre til falsk for lav MCHC.

Holdbarhet

Holdbarhet 24 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Utregnet parameter

Interferenser

Kuldeagglutininer gir falskt for høy verdi fordi erytrocyttantallet blir falskt lavt.
Hypo/hyperosmolalitet kan føre til feil MCHC.

Klinisk

Indikasjoner

Framkommer sammen med øvrige RBC parametere.

Referanseområde

31 - 34 g/dL
Beregnet parameter: Hemoglobin x 100
                                           Evf

Tolkning

Kun egnet til intern laboratoriekontroll, bl.a. for å oppdage tilstedeværelse av kuldeagglutininer.
Verdien på MCHC faller inntil 12% hvis prøven er 24 timer gammel.

VKa (analytisk variasjon)

<2 % gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 1,1%

Referanser

Annet

Fagområde

Hematologi i Tromsø