Analysen

Alternativ navn

Mean corposcular hemoglobin

NLK-kode

NPU26880

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.

Prøvebehandling

Holdbarhet: 72 timer

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Utregnet parameter

Interferenser

Kuldeagglutininer gir falskt for høy verdi fordi erytrocyttantallet blir for falskt lavt.
Falskt for høy verdi kan komme av uttalt hyperlipidemi og ved meget høyt antall leukocytter.

Klinisk

Indikasjoner

Anemi-utredning

Referanseområde

27 - 33pg
Beregnet parameter: Hb (g/dL) x 10
                                  Erytrocytter (1012/L)

Tolkning

MCH kan være lav ved jernmangelanemi, høy ved B12 eller folsyremangel, men innenfor normalområde ved blødning og hemolytiske anemier.

VKa (analytisk variasjon)

<2 % gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 1,4%

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Hematologi i Tromsø