Analysen

Alternativ navn

Maskinell diff, Maskinell diff hvite, Diff

NLK-kode

NPU18156

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.

Prøven bør analyseres prøvetakningsdagen, holdbarhet inntil 48 timer. Det varsles om eventuell forekomst av umodne og atypiske celler dersom prøven analyseres innenfor 12 t etter prøvetaking.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Se under den enkelte analyse

Klinisk

Indikasjoner

Utredning av hematologiske sykdommer. Kontroll ved leukemi. Infeksjon.

Referanseområde

se under den enkelte analyse

Tolkning

Se under den enkelte analyse

Det varsles om eventuell forekomst av umodne og atypiske celler dersom prøven analyseres innenfor 12 t etter prøvetaking.
Unormale patologiske funn i maskinell differensialtelling av leukocytter vil bli vurdert i blodutstryk av fagområdet Hematologi, forutsatt at prøven er < 4 timer gammel.  Blodutstryk vurderes kun på dagtid hverdager.
 

VKa (analytisk variasjon)

Se under den enkelte analyse

Biologisk variasjon

Se under den enkelte analyse

Referanser

Annet

Fagområde

Hematologi i Tromsø