Analysen

NLK-kode

NPU02648

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin (morgen-, spot- eller samleurin)

Nødvendig prøvemengde

Det er ønskelig med 3 ml urin.
Hos spedbarn/barn er minimumsmengden 1 mL.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
NB: Urinen surgjøres av Laboratoriemedisin.
For samleurin, se Samling av døgnurin.

Holdbarhet

ved 15-25 °C - 3 dager (1)
ved 2-8 °C - 7 dager (2)
frosset ved (-15) – (-25) °C - 1 år (1)

Ferdig analyserte urinprøver oppbevares ved Laboratoriemedisin i 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,10 mmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Klinisk

Referanseområde

Døgnurin (24t):2,7-7,5 mmol/d.
Gjelder voksne personer.
Kostavhengig.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 3,04 % ved 2,5 mmol/L

Referanser

(1) Pakningsvedlegg for metoden, Roche
(2) Bacheloroppgave, UNN, mai 2014
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Klinisk kjemi