Analysen

Alternativ navn

9185T>C, T9185C

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA fullblod eller DNA ekstrahert fra blod, urin, muskel eller andre vev

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 ml blod

Holdbarhet

EDTA fullblod holdbart i flere dager (uker), ekstrahert DNA holdbart i flere måneder

Forventet svartid

En til to måneders svartid. Kan ved forespørsel gi ut svar raskere.

Analysemetode

Mutasjonene analyseres med en sanntids PCR metode med sekvensspesifikke prober og smeltepunktsanalyse. Denne metoden kan detektere heteroplasmi ned til ca 15 % mutert mt-DNA..

Klinisk

Indikasjoner

Leigh syndrom, ataxisyndromer, NARP, CMT2

Tolkning

m.9185T>C mutasjonen i det mitokondrielle MT-ATP6 genet er assosiert med adult spinocerebral ataksi (1), barndomsataksi og Leigh syndrom (2;3;4), NARP (Nevrogen muskelsvakhet, ataksi og retinis pigmentosa) (2), og CMT2 (Charcot-Marie-Tooth) (5).

Mutasjonen kan foreligge både heteroplasmisk og homoplasmisk; heteroplasmigraden hos affiserte individer er høy.

Referanser

1. Pfeffer, G., Blakely, E. L., Alston, C. L., Hassani, A., Boggild, M., Horvath, R., Samuels, D. C., Taylor, R. W., Chinnery, P. F. (2012) Adult-onset spinocerebellar ataxia syndromes due to MTATP6 mutations Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 83 (9): 883-886

2. Childs, A. M., Hutchin, T., Pysden, K., Highet, L., Bamford, J., Livingston, J., Crow, Y. J. (2007) Variable phenotype including Leigh Syndrome with a 9185T>C mutation in the mtATP6 gene Neuropediatrics . 38 (6): 313-316.

3. Castagna, A. E., Addis, J., McInnes, R. R., Clarke, J. T., Ashby, P., Blaser, S., Robinson, B. H. (2007) Late onset Leigh syndrome and ataxia due to a T to C mutation at bp 9,185 of mitochondrial DNA American Journal of Medical Genetics . 143A (8): 808-816.

4. Piekutowska-Abramczuk D et al Leigh syndrome in inividuals bearing m.9185T>C MTATP6 variant. Is hyperventilation a factor which starts its development? Metab. Brain Dis. (2018) 33:191-199
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5769826/

5. Pitceathly RDS, Murphu SAM, Cottenie E, Chalasani A, Sweeney MG, Woodward C et al. Genetic Dysfunction of MT-ATP6 causes axonal Charcot-Marie-Tooth disease. Neurology 2012;79:1145-54.

Annet

Fagområde

Fagområde muskelbiokjemi og mutasjonsanalyser