Analysen

NLK-kode

NPU02636

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbarhet 48 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Utredning av hematologiske sykdommer. Kontroll ved leukemi. Infeksjon.

Referanseområde

20 - 45 % 

Kjønn

Alder

Referanseområdet

K+M 0-14 d 1,8 - 8,0  x109/L
K+M 15-180 d 2,1 - 9,1 x109/L
K+M 0,5-2 år 1,5 - 8,1 x109/L
K+M 2 - 5 år 1,1 - 5,8 x109/L
K+M 6 - 17 år 1,0 - 4,3 x109/L
K+M 18 år 0,8 - 5,0 x 109/L

Tolkning

Økte verdier sees ved virusinfeksjoner og enkelte leukemier.
Reduserte verdier kan sees ved immunosuppresjonsbehandling, og autoimmune sykdommer.

VKa (analytisk variasjon)

<7 % gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 10,2%

Referanser

Annet

Fagområde

Hematologi i Tromsø