Analysen

Agens/analyser

Dersom det rekvireres Fosfolipid-antistoff, analyseres Lupus og/ eller Anti-Cardiolipin på Immunologisk avd

Alternativ navn

LA

NLK-kode

NPU02616

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø. Medisinsk biokjemi, tlf. 776 26725

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 ml

Prøvebehandling

Glasset må fylles helt. Bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 4 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres straks i 2x15 min ved 2500 g, plasma avpipetteres til 1 cm over blodlegemene.
Holdbar 48 timer eller fryses.
Kan ikke sendes på tørris.

Analyseringsintervall

Analyseres en gang pr. uke

Klinisk

Indikasjoner

Ved mistanke om Antifosfolipid syndrom (APS):Ved tromboser, habituelle aborter. Reumatiske sykdommer.

Referanseområde

NEG
Lupus antikoagulant måles alltid med to ulike metoder etter retningslinjer. Hvis en av disse gir positivt svar, så rapporteres lupus antikoagulant som positiv.

Tolkning

Positivt svar kan vise om der foreligger autoantistoffer mot fosfolipider; bør suppleres med "Cardiolipin-antistoffer og b2GP1 antistoffer ( Immunologi)), fordi disse to analysene er også diagnostisk for APS på lik linje med lupus antikoagulant.
Tilstedeværelse av fosfolipid-antistoffer gir sterkt økt risiko for utvikling av trombose, venøst og arterielt.
Ved positivt/grense svar og klinisk mistanke om APS bør kontrollprøve tas med minst 12 ukers mellomrom.
Laboratoriet må informeres om evt. behandling med antikoagulantia. Warfarin, Heparin, Klexane, Fragmin, DOAKs (Dabigatran, Rivaroxaban og Apixaban) kan påvirke test for lupus antikoagulant. Derfor bør prøven ikke tas når pas. er under behandling med disse.. Man kan ta prøven 12 timer etter siste dose Klexane/Fragmin (f.eks. rett før neste dose). Man må vente 1 uke etter siste dose av DOAKs og 2 uker etter avsluttet Warfarin. Hvis man ikke kan seponere Warfarin så kan lupus antikoagulant bestilles med informasjon om Warfarinbehandling til laboratoriet. I slike tilfeller kan mixing-test (blanding av 1 del pasientplasma og 1 del normalplasma) utføres for å vurdere om forlenget koagulasjonstid skyldes lupus antikoagulant eller warfarinbehandling/faktormangel. Mixing- tester vil ikke kunne brukes for DOAKs og Heparin.

VKa (analytisk variasjon)

Ikke kvantitativ analyse, ikke oppgitt i analysekartotek.

Referanser