Analysen

Alternativ navn

Leber heriditær optisk nevropati
Leber’s Disease

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA fullblod eller DNA ekstrahert fra blod, urin, muskel eller andre vev

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 ml blod

Holdbarhet

EDTA fullblod holdbart i flere dager (uker), ekstrahert DNA holdbart i flere måneder.

Forventet svartid

En måned. Kan ved forespørsel gi ut svar raskere.

Måleområde

Vår metode måler mutasjonene m.3460G>A, m.11778G>A og m.14484T>C. Mutasjonene analyseres med høyoppløselig smeltepunktsmetode (HRM). Denne metoden kan detektere heteroplasminivå ned til ca 10 % mutert mt-DNA.

Klinisk

Indikasjoner

Bilateral, smertefri subakutt synssvikt som utvikles i ung voksen alder.

Tolkning

Leber hereditær optisk nevropati (LHON) er assosiert med punktmutasjoner i mitokondrielt DNA: Over 95% av pasientene med LHON har en av de tre primære LHON mutasjonene:
m.3460G>A (MT-ND1) prevalens 13 %
m.11778G>A (MT-ND4) prevalens 69 %
m.14484T>C (MT-ND6), prevalens 14 %
Penetransen er innkomplett, om lag 50 % av menn og 10 % av kvinner som har en av de tre primære mutasjonene utvikler sykdommen. Mutasjonene foreligger oftest homoplasmisk, men kan hos noen pasienter foreligge heteroplasmisk.
Epidemiologi: Bærerfrekvens av LHON-mutasjonene er beregnet til 1 av 45 000 i Europeisk befolkning.

I enkelte tilfeller kan LHON skyldes andre sjeldne mutasjoner i mitokondrie DNA. Ved sterk mistanke om LHON og maternell arvegang, kan vi utføre sekvensering for å påvise sjeldne varianter i mitokondrielt DNA som er assosiert med LHON. Ta i så fall kontakt med laboratoriet på tlf. 776 26733.

Referanser

1. International Consensus Statement on the Clinical and Therapeutic Management of Leber’s Hereditary Optic Neuropathy, Careli et al: J Neuro-Opthalmol 2017; 0: 1-11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28991104

2. GeneReviews: Leber Heriditary Optic Neuropathy,Yu-Wai-Man et al, 2016https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1174/

3. Inherited mitochondrial optic neuropathies, Yu-Wai-Man et al J Med Gentet 2009 Mar; 46(3): 145-158https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2643051/

Annet

Fagområde

Muskelbiokjemi og mutasjonsanalyser