Analysen

Agens/analyser

Analysen inkluderer totalantall leukocytter i synovialvæske, % PMN (polymorfnukleære) celler i synovialvæske: % MN (mononukleære) celler i synovialvæske.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Synovialvæske

Prøvemengde

Minimum 1 mL, 4 mL EDTA glass.

Holdbarhet

Innenfor 4 timer etter prøvetaking.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om proteseinfeksjon.

Referanseområde

Referanseområde er ukjent.
Klinisk beslutningsgrense for proteseinfeksjon er total antall leukocytter >1700 x 106/L og/eller PMN celler >65%.

Tolkning

Leukocytter > 2000 x 106/L og/eller PMN celler >70% kan sees ved bakteriell proteseinfeksjon.
Sensitiviteten av disse kriteriene for proteseinfeksjon er 90%, og spesifisiteten er 95%.
Grensene er ikke absolutte. Blodtilblanding kan gi flask forhøyet PMN.

VKa (analytisk variasjon)

CV<3% i område >20%
CV<10% i lavt område <20%

Referanser

Pocket Guide to diagnosis and treatment of periprostetic joint infection, version 6. Pro-Implantant Foundation, Berlin, 2017.