Analysen

Agens/analyser

Analysen inkluderer total antall leukocytter, % av PMN (polymorfnukleære) celler og MN (mononukleære) celler i spinalvæske

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske

Prøvemengde

0.5 ml

Prøvebehandling

Spinalvæsken skal leveres Laboratoriemedisin umiddelbart etter prøvetaking.
Det utføres alltid en visuell bedømming av spinalvæsken ved mottak for å se etter misfarging/ blakking. Inspeksjon av spinalvæske besvares med kommentar.
Som regel brukes spinalvæske fra glass 4 eller fra et glass så langt bak i rekkefølgen som mulig.
Tromsø: Etter kl. 15:00 eller helg/helligdag, ring telefon 69869 og informer at prøven ankommer laboratoriet.

Holdbarhet

Optimalt bør spinalvæsken undersøkes innenfor 30 minutter etter prøvetaking.
Maksimum tid er 1 time etter prøvetaking.
Analysen seponeres når prøven er eldre enn 1 time.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om infeksjon i CNS

Referanseområde

Total antall leukocytter alder >56 dager        <5x106/L
Total antall leukocytter alder <29 dager        <19x106/L
Total antall leukocytter alder 29-56 dager     <9x106/L
Polymorfonukleære celler           ≤20%
Mononukleære celler                 80-100% 

Tolkning

Ved bakterielle meningitter sees en kraftig økning av leukocytter, i størrelsesorden 1000 - 10000 x 106 celler/L. En mindre økning av leukocytter (10-) 100-1000 x 106 celler/L sees ved virusmeningitter.
Ved bakterielle meningitter ses en kraftig PMN celler økning. Ved serøse meningitter og meningoencefalitter (tuberkulose, borrelia, HIV, virusinfeksjoner) ses MN celler økning.
Blodtilblanding kan gi falskt økt svar og bør unngås ved å bruke ikke -traumatisk punksjonsteknikk og siste glass ved prøvetaking.
Ved malignitet vil kreftceller/leukemiceller inkluderes i celletelling av MN celler eller telles som høy-fluorescerende celler (HF-celler). Sensitiviteten av HF-celletelling for maligne celler er 87%, spesifisiteten er 60%. Metoden kan derfor ikke erstatte manuell cytologisk undersøkelse ved mistanke om malignitet i CNS.

VKa (analytisk variasjon)

CV<5% (i området >20%)
CV<10% i lavt område (<20%)

Referanser

Laurells Klinisk Kjemi i praktisk medisin, 9 utgave.
Cho Yu et al. Body fluid cellular analysis using the Sysmex XN-2000 automatic hematology analyzer: focusing on malignant samples. Int j Lab hematol 2015;37:346-56.
Kestenbaum, L.A., et al., Defining cerebrospinal fluid white blood cell count reference values in neonates and young infants. Pediatrics, 2010. 125(2): p. 257-64.

Annet

Fagområde

Hematologi