Analysen

Agens/analyser

Analysen inkluderer totalantall leukocytter i pleuravæske, % PMN (polymorfnukleære) celler i pleuravæske; % MN (mononukleære) celler i pleuravæske.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Pleuravæske tatt på 4 ml EDTA-glass

Prøvemengde

1 ml

Prøvebehandling

Holdbar 2 timer

Holdbarhet

Prøven bør undersøkes innenfor 2 timer etter prøvetaking.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om pleuritt.

Referanseområde

Total antall celler <1000 x 106/L
PMN celler < 50%
MN celler <50%

Reaksjonsgrense ved mistanke om bakteriell infeksjon er leukocytter >1000 x106/L og >50% av PMN celler.

Tolkning

Høyt antall leukocytter (>1000x106/L) med PMN celler >50% kan tyde på mulig bakteriell infeksjon.  Økt antall leukocytter med prevalente MN celler (>50%) ses ved mulig tuberkulose infeksjon, metastaser, lymfoproliferative sykdommer eller ved chylothorax.

Blodtilblanding kan gi flask forhøyet PMN.

VKa (analytisk variasjon)

CV<5% i område >20%
CV<15% i lavt område <20%

Referanser

Buoro S et al. Cell population data and reflex testing of cell analysis in pleural and ascetic fluids using body fluid mode on Sysmex XN-9000. Clinica Chimica Acta  2016;452:92-98.

Annet

Fagområde

Hematologi