Analysen

Agens/analyser

Analysen inkluderer totalantall leukocytter i leddvæske, % PMN (polymorfnukleære) celler i leddvæske, % MN (mononukleære) celler i leddvæske.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Leddvæske tatt på 4 ml EDTA-glass

Prøvemengde

1 ml

Prøvebehandling

Holdbar 4 timer

Holdbarhet

Prøven bør undersøkes innenfor 4 timer etter prøvetaking.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om infeksjon eller inflammasjon i ledd.

Referanseområde

Total antall leukocytter <200 x 106/L
PMN celler < 25%

Tolkning

Leukocytter 200-2000 x106/L og <25% PMN celler kan ses ved ikke inflammatoriske tilstander (artroser)
Leukocytter 2000-100 000 x 106/L kan sees ved inflammatoriske tilstander eller sarkom, PMN celler kan være >50%.
Leukocytter >50 000x 106/L og /eller PMN celler > 75% tyder på mulig bakteriell infeksjon.
Septisk artritt: total antall leukocytter >50 000 x106/L og PMN celler> 90%

Grensene er ikke absolutte. Ved kraftig inflammatorisk reaksjon kan man se høye celletall som ved bakteriell infeksjon og motsatt; tidlig i forløpet av en bakteriell infeksjon kan celletallet fortsatt være relativt lavt.

Blodtilblanding kan gi flask forhøyet PMN.

VKa (analytisk variasjon)

CV<3% i område >20%
CV<10% i lavt område <20%

Referanser

Laurells Klinisk Kjemi i praktisk medisin, 9 utgave.
Cho Yu et al. Body fluid cellular analysis using the Sysmex XN-2000 automatic hematology analyzer: focusing on malignant samples. Int J Lab Hematol 2015;37:346-56.
Cho HJ et al. Septic artritis. Hosp Med Clin 2014; 3:494–503