Analysen

Agens/analyser

Analysen inkluderer total antall leukocytter, % PMN (polymorfnukleære) celler og % MN (mononukleære) celler i dialysevæske

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Dialysevæske

Prøvemengde

1 ml, bruk EDTA 4ml glass

Prøvebehandling

Prøvematerialet skal leveres Laboratoriemedisin umiddelbart etter prøvetaking.

Holdbarhet

2 timer etter prøvetaking

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om peritonitt

Referanseområde

Total antall celler <100 x 106/L.
Reaksjonsgrense ved peritonittmistanke er over 100 x 106/L celler, hvorav >50% skal være PMN celler

Tolkning

Høyt antall leukocytter (>100x106/L) med PMN celler >50% tyder på mulig peritonitt.
Blodtilblanding kan kompromittere analysesvar og bør unngås.

VKa (analytisk variasjon)

CV<3% i området >20%
CV<12% i lavt område <20%

Referanser

Li PK, Szeto CC, Piraino B, et al. ISPD Peritonitis Recommendations: 2016 Update on Prevention and Treatment.  Perit Dial Int. 2016 Sep 10;36(5):481-508. Epub 2016 Jun 9.

Annet

Fagområde

Hematologi