Analysen

Agens/analyser

Analysen inkluderer totalantall leukocytter i ascitesvæske, totalantall røde blodceller (RBC), % PMN (polymorfnukleære) celler i ascitesvæske; % MN (mononukleære) celler i ascitesvæske.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Ascitesvæske

Prøvemengde

1 ml, EDTA 4mL glass

Holdbarhet

Prøven bør undersøkes innenfor 4 timer etter prøvetaking.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om peritonitt

Referanseområde

Totalantall leukocytter <500 x 106/L (totalantall celler <1000 x106/L)
Reaksjonsgrensen ved peritonittmistanke er over 250x106/L av PMN- celler.

Tolkning

Høyt antall leukocytter (>500x106/L) med PMN- celler >250x106/L kan tyde på mulig peritonitt.
Blodtilblanding kan gi flask forhøyet PMN. Korrigert PMN- svar i blodtilblandet prøve: for 250 RBC trekkes 1 PMN).

Ascites ved malignitet kan ha økt antall celler fordi døende kreftceller tiltrekker seg PMN- celler. Disse pasientene har ofte høy RBC >10 000 x106/L i ascitesvæske.

VKa (analytisk variasjon)

CV <5% i område >20%
CV<15% i lavt område <20%

Referanser

Tietz textbook of Clinical Chemistry and molecular diagnostics, 5 edition.
Vasudevan DM et al. Texbook of biochemistry for medical students, 7 edition.
Riggio O, Angeloni S. Ascitic fluid analysis for diagnosis and monitoring of spontaneous bacterial peritonitis. World J Gastroenterol. 2009 Aug 21;15(31):3845-50.
Sun-SangWang et al.  Malignancy-related ascites: a diagnostic pitfall of spontaneous bacterial peritonitis by ascitic fluid polymorphonuclear cell count. Journal of Hepatology 1994;20:79-84.