Analysen

Alternativ navn

Hvite blodlegemer, WBC, LPK

NLK-kode

NPU02593

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbarhet 72 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

0-440 x 109/L

Klinisk

Indikasjoner

Infeksjon. Inflammasjon. Leukemier. Vurdering av evt. medikament-bivirkning.

Referanseområde

Barn:
0-14d: 8,3 - 17,2 109/L
15-180 d: 6,0 - 16,2 109/L
3mnd  - 2 år: 6,3 - 15,5 109/L
2 - 18 år: 4.4 - 12.5 109/L

Voksne:
4.0 - 11.0 109/L

Tolkning

Økte verdier sees ved infeksjoner, leukemier og (temporært) etter fysisk aktivitet.
Reduserte verdier sees ved toksisk benmargsdepresjon og enkelte immunologiske tilstander.

VKa (analytisk variasjon)

<3 % gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 11,4%

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Hematologi i Tromsø