Analysen

Alternativ navn

Low density lipoprotein

NLK-kode

NPU01568

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 230 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,2 mmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i moderat grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Referanseområde

18 - 29 år: 1,2 - 4,3 mmol/L
30 - 49 år: 1,4 - 4,7 mmol/L
>= 50 år: 2,0 - 5,3 mmol/L

Tolkning

Verdier over ca. 3,7 mmol/L er forbundet med økt risiko for utvikling av hjerte-kar sykdom.
Høye verdier ses ved primær og sekundær hyperlipoproteinemi.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2018: 0,77 % ved 3,1 mmol/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Klinisk biokjemi