Analysen

Alternativ navn

LMWH, Anti Xa

NLK-kode

NPU28301

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø. Medisinsk biokjemi, tlf. 77626725

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 ml

Prøvebehandling

Glasset må fylles helt. Bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 4 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres umiddelbart 2x15 min ved 2500 g, plasma avpipetteres. Holdbar 2 timer i romtemperatur eller fryses

Analyseringsintervall

Analyseres ved behov

Klinisk

Indikasjoner

Monitorering av blodkonsentrasjon av lavmolekylært heparin. Spesielt hos pasienter med nyresvikt, adipositas/ graviditet, og hos barn.

Referanseområde

Ref .områder gjelder når prøve tas 3-4 timer etter s.c. injeksjon:
Ved dosering x 2 per dag:
Behandlingsområde: 0.5 - 1.0 anti Xa IU/ML
Ved dosering x 1 per dag: behandlingsområdet skal ligge noe høyere (angitt litt ulikt i litteratur: 1,0-1,5 IU/mL, 1,0-1,6 IU/mL eller 1,0-2,0 IU/mL)
Profylaksområde: 0.2 - 0.4 anti Xa IU/ML

VKa (analytisk variasjon)

Profylakseområdet: <7 %
Terapeutisk område: <7 %

Referanser