Analysen

Alternativ navn

SP-Laktat spinalvæske

NLK-kode

NPU02545

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske

Prøvemengde

250 µL

Holdbarhet

Grunnet kort holdbarhet utføres ikke analysen på tilsendte prøver.
Maksimum holdbarhet er 3 timer i romtemperatur dersom prøvematerialet er klart og uten fnokker

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om intoksikasjon av visse kjemikalier og medikamenter. Ved cyanose uten påvisbar hjerte- og lungesykdom (også congenital).

Referanseområde

< 2.3 mmol/L

Tolkning

Mistanke om intoksikasjon av visse kjemikalier og medikamenter. Ved cyanose uten påvisbar hjerte- og lungesykdom (også congenital).Forhøyde verdier forekommer ved en rekke intoksikasjoner med kjemikalier (acetanilid, klorater, nitriter, nitrater m.m.) og i forbindelse med bruk av visse legemidler (for eksempel fenacetin, sulfon- og sulfaforbindelser), samt ved hereditær methemoglobinreduktase-mangel og ved forekomst av HbM

VKa (analytisk variasjon)

< 3% ved nivå 1,6 mmol/l gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Brukerhåndbok klinisk kjemi, Stakkestad og Åsberg, Akademisk Forlag AS, ISBN 82-7868-032-9
ABL 800 Flex brukermanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com
ABL 800 Flex referansemanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com

Annet

Fagområde

I Tromsø fagområdet Blodgass