Analysen

NLK-kode

P(aB)-Laktat  NPU03943
P(kB-Laktat  NOR25807
P(vB)-Laktat  NPU03944

Analyseres ved

Laboratoriemedisin UNN Tromsø, Harstad, Narvik og pasientnært.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Heparinisert fullblod på vakuumrør eller blodgassprøyte
Kapillærprøve til laktat kan tas ved spesielle behov, og kan kun rekvireres av laboratoriet

Prøvemengde

Na-hep vakuumrør minimum 1 ml
Blodgassprøyte minimum 0,7 ml og maksimum 1,5 ml.
Kapillærrør må fylles helt

Prøvebehandling

Laktat forutsetter en ukomplisert prøvetaking for å unngå preanalytiske feil.
Vakuumrør blandes umiddelbart ved å snu det 180° 5-10 ganger. Settes umiddelbart på is.
Blodgassprøyter ventileres for luftbobler umiddelbart. Bland sprøyten ved å snu den 180° 5-10 ganger.
Kapillær prøvetaking krever god sirkulasjon. Kapillærrøret blandes forsiktig opp.

Holdbarhet

Utføres ikke på tilsendte prøver grunnet kort holdbarhet.
Vakuumrør holdbare i 60 minutter på is
Blodgassprøyter holdbare 10 minutter i romtemperatur
Kapillærrør holdbart 10 minutter i romtemperatur

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Interferenser

Glykolsyre og eventuelt glyoksylsyre, metabolitter som oppstår ved nedbrytning av etylenglykol (forgiftning), kan gi falskt svært høye verdier.
Pasient må ikke ha utført fysisk aktivitet rett i forkant av prøvetaking.
Vanskelig prøvetaking kan gi falskt forhøyet resultat.
Ved kapillær prøvetaking må pasient ha god sirkulasjon

Klinisk

Indikasjoner

Spørsmål om hyperlaktatemi ved sjokk, hypoxi, metabolsk acidose og ved mistanke om visse medfødte enzymdefekter, for eksempel mitokondriemyopatier. Vurdering av kondisjonsnivået hos idrettsutøvere.

Referanseområde

P-(aB) Laktat 0,4 – 1,8 mmol/L
P-(kB) Laktat 0,7 – 1,6 mmol/L
P-(vB) Laktat 0,7 - 2,0 mmol/L

Tolkning

Markert høye verdier (>5 mmol/L) sees ved laktacidose. Denne tilstanden kan være forårsaket av sjokk, hypoksi, hjertesvikt (venstresvikt), diabetes mellitus, uremi, leversvikt eller ved intoksikasjoner med etanol, metanol, etylenglykol, salisylat med flere. Mer moderat økning sees ved kraftig eller langvarig muskelaktivitet, mitokondriell sykdom, hyperventilering, uttalt anemi og glykogenlagringssykdommer. Økning i laktat kan også forekomme ved relativt liten fysisk aktivitet, selv ved bevegelse av armer og bein hos sengeliggende pasienter

VKa (analytisk variasjon)

< 3% ved nivå 5 mmol/l gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Brukerhåndbok klinisk kjemi, Stakkestad og Åsberg, Akademisk Forlag AS, ISBN 82-7868-032-9
ABL 800 Flex brukermanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com
ABL 800 Flex referansemanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com

Annet

Fagområde

I Tromsø fagområdet Blodgass