Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 225 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 5 µmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad
Ikterus: Påvirkes i moderat grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.
Etter oppstart av behandling med NAC – N-Acetyl cystein (MucomystR) kan s- kreatinin analysen gi en falsk lav verdi. Kontroll av s-kreatinin kan først gjøres 24 timer etter avsluttet MucomystR behandling. Høy paracetamol konsentrasjon før NAC gis som antidot, gir ikke interferens.

Klinisk

Referanseområde

Barn:
0-14 dager: 27 - 81 µmol/L
15-60 dager: 21 - 58 µmol/L
2-12 mnd: 14 - 34 µmol/L
1-2 år: 15 - 31 µmol/L
3-4 år: 23 - 37 µmol/L
5-6 år: 25 - 42 µmol/L
7-8 år: 30 - 48 µmol/L
9-10 år: 28 - 57 µmol/L
11-12 år: 37 - 63 µmol/L
13-14 år: 40 - 72 µmol/L
Voksne:
Kvinner (> 15 år): 45 - 90 µmol/L
Menn (> 15 år): 60 - 105 µmol/L
 

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 1,83 % ved 73 μmol/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Klinisk kjemi