Analysen

Alternativ navn

Fritt kortisol / cortisol i spytt

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spytt:
Prøve tas på spesialglass Salivette.
Samling av spyttprøver
Prøveglass kan rekvireres på tlf.77 62 83 61 eller
77 62 83 64,
eller bestilles fra Sarstedt AS
(best.nr. 51.1534.500, tlf 64 85 68 20)

Nødvendig prøvemengde

210 µl

Prøvetakning og prøvebehandling

Det bør gå minimum 60 minutter etter et måltid eller etter tannpuss før spyttprøven samles.
Dette fordi tannkjøttsblødninger fører til forhøyede verdier pga. tilblanding av blod i spyttet. 

Holdbarhet

Prøven er holdbar 5 dager ved 2-8 ºC.

Analyseringsintervall

Analyseres mandag, onsdag og fredag

Analysemetode

Væskekromatografi med tandem massespektrometri (LC-MS/MS).

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,4 nmol/L
Høyeste analysesvar: > 300 nmol/L

Interferenser

Tannkjøttblødning

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om hyperfunksjon i binyrebarken

Referanseområde

Spytt morgen (kl. 6-10): < 24 nmol/L
Spytt kveld (kl. 21-23): < 6 nmol/L

Tolkning

Høye verdier: Cushings syndrom, dvs. binyrebarkhyperplasi eller binyrebarkadenom (med lav konsentrasjon av ACTH), og Cushings sykdom, dvs. hypofysær overproduksjon av ACTH, dessuten ved ektopisk ACTH-produksjon, og ved ulike former for stress.
Lave verdier: Må tolkes med forsiktighet pga. at analysen er lite presis ved slike verdier, som forventes ved primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom), adrenogenitalt syndrom, hypofysesvikt, samt ved bruk av syntetiske glukokortikoider.
Feilkilder: Tannkjøttsblødninger kan føre til falskt for høye verdier.

VKa (analytisk variasjon)

Vka ≤ 7,7%

Referanser

Annet

Fagområde

MS-lab Hormon