Analysen

Alternativ navn

Cortisol
Kortisol morgen
Kortisol kveld

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 300 µl serum.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager ved 2-8 ºC på gelglass. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres mandag, onsdag og fredag

Analysemetode

Væskekromatografi med tandem massespektrometri (LC-MS/MS).

Måleområde

Laveste analysesvar: < 6 nmol/L
Høyeste analysesvar: > 1200 nmol/L

Klinisk

Indikasjoner

Bestemmelse av kortisol, eventuelt kombinert med ACTH er avgjørende ved mistanke om binyrebarkhyperfunksjon (Cushing) eller svikt (Addison). Prøvene tas også som ledd i fysiologiske stimulasjons - (ACTH) eller suppresjonssregimer (Dexametason). Kortisol brukes også ifm utredning av enzymdefekter i steroidsyntesen hos barn.
Kortisol (og ACTH) har en markert døgnvariasjon med høye konsentrasjoner om morgenen og lave om kvelden, vær derfor oppmerksom på tidspunkt for prøvetaking mht. referanseintervall.

Referanseområde

Serum morgen ( kl. 6-10): 133 – 600nmol/L
Serum kveld (kl. 16-20): < 50 % av morgenverdien, 68 – 327 nmol/L
Referanseområdet forutsetter at pasienten har normal døgnrytme.

Tolkning

Høye verdier (Cushing) ses ved hyperplasi og adenom i binyrebark samt ved overproduksjon av ACTH i hypofyse eller ektopisk produksjon. «Stress» kan være årsak til kortisoløkning, likeledes graviditet og p-pillebruk. Manglende døgnvariasjon er et tidlig tegn på hyperfunksjon.
Lave verdier sees bl.a. ved primær binyrebarksvikt (Addison), adrenogenitalt syndrom, hypofysesvikt. Medikasjon med ulike typer sterioder gir upålitelige analysesvar, målingene kan gi for høye eller for lave verdier avhengig av medikament.

VKa (analytisk variasjon)

VKa 5,8 %

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Farmakologi og miljøgifter