Analysen

NLK-kode

NPU01537

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Svette

Prøvemengde

Bør være over 50 µl

Prøvebehandling

Prøven leveres til laboratoriemedisin fra Barneavdelingens poliklinikk eller barneavdelinga.
Prøven er samlet i en slange (Macroduct Sweat Collection System) montert på ei sprøyte som er forseglet for å unngå fordamping.

Holdbarhet

Prøven må analyseres så fort som mulig

Analyseringsintervall

Etter avtale med avdeling skal prøvene leveres hverdager før klokken halv tre.

Klinisk

Indikasjoner

Screening av cystisk fibrose

Referanseområde

Normal                    : 0 – 60 mmol/l
Mulig patologi         : 60 – 80 mmol/l
Patologisk               : >80 mmol/l

Tolkning

Utført med konduktivitetsmetode - en screeningmetode for cystisk fibrose.
Metoden har eget referanseområde som er forskjellig fra direkte svettekloridmåling

Referanser

Instrumentmanual Wescor Sweat-chek 3120

Annet

Fagområde

Fagområdet Blodgass